Het stichten van de Lutherse begraafplaats.

Ds. Maarten Mulder

Nieuwe Pekela - Begraafplaats van de Lutherse gemeente.

Geschreven door Marten Mulder op 08 november 2009.

Er zijn door de webmaster enkele kleine aanvullingen toegevoegd en tevens een aantal foto's.

Treft men elders Hervormde, Rooms-katholieke en algemene begraafplaatsen aan, in Nieuwe Pekela bevinden zich naast genoemde drie ook nog een Gereformeerde en een Luherse begraafplaats.
Was dit het gevolg van scherpe tegenstellingen of van een grote verbondenheid onder elkaar tot over de grens van de dood? Misschien wel het gevolg van beide. In ieder geval lag er in 1898 bij de toenmalige burgerlijke gemeente Nieuwe Pekela het verzoek van de Lutherse gemeente om een eigen begraafplaats te mogen stichten. Met het honoreren van dit verzoek, kon de kerkelijke gemeente in 1899 overgaan tot de aanleg en de exploitatie van de begraafplaats.