Meld u aan als donateur van de stichting.

U bent bijvoorbeeld gedoopt in onze Lutherse kerk, u bent belijdend lid, u bent getrouwd in onze kerk.
Uw familie, (over)grootouders, ouders, broer(s), zuster(s) of kinderen liggen begraven op onze Lutherse begraafplaats Pekela.

In verband met terugloop van leden - door vertrek, ontkerkelijking en vooral door vergrijzing - is het steeds moeilijker geworden zelfstandig kerkdiensten te houden. Door intensieve samenwerking met Lutherse buurgemeenten is het tot heden nog steeds mogelijk geweest - al dan niet gezamenlijk - kerkdiensten te houden op wisselende plaatsen.

Het is een steeds groter probleem geworden de kerk in Pekela (met een monumentaal orgel) in stand te houden.
Er is dan ook nog de Lutherse hof (een parkachtig terrein) tussen de kerk en de achterliggende unieke begraafplaats te onderhouden. 
In het jaar 1899 ging de kerkenraad van de Evangelisch Lutherse gemeente Pekela over tot het inrichten van een Evangelisch Lutherse begraafplaats in de gemeente Nieuwe Pekela.

Dit is de enige begraafplaats in Nederland die de naam Luthers kan en mag dragen.

Er wordt nog steeds begraven en er worden nog graven verkocht. Uit alle delen van ons land komen nog steeds aanvragen om op onze begraafplaats begraven te worden.
Ook urn graven zijn steeds  meer in trek en ook het uitstrooien van as is een mogelijkheid.

Door de eerder genoemde vergrijzing is het nauwelijks mogelijk om met vrijwilligers alle onderhoud te doen.

De kerkhofcommissie heeft in overleg met de kerkenraad de opdracht aanvaard om kerk, hof en begraafplaats onder te brengen in een nieuw opgerichte stichting.

“Stichting Luthers Erfgoed Pekela”. KvK nr. : 69433526

Doel van de stichting is ondersteuning, instandhouding, beheer en onderhoud van de Lutherse kerk, Lutherse begraafplaats en de Lutherse hof. 
 
Ook een stichting kan niet zonder financiële middelen bestaan. Het bestuur van de stichting wil daarom het volgende verzoek tot u richten.

Om het unieke geheel van hof en begraafplaats en kerk niet voor het nageslacht verloren te laten gaan zou het bijzonder welkom zijn als u ons met een financiële bijdrage een flinke steun in de rug zou willen geven.

Wij willen u verzoeken om donateur, vriend (beschermer) te worden van onze stichting.
Om het betaalbaar te houden stellen wij u voor een jaarlijkse bijdrage te doen van € 24.00.
Dat is slechts 2 euro per maand. Elk ander bedrag is uiteraard ook van harte welkom.
Wij zien uw bijdrage graag op de onderstaande rekening tegemoet.

IBAN: NL48 SNSB 0705 8833 29 t.n.v. Stichting Luthers erfgoed Pekel

We willen de hoop en het vertrouwen uitspreken dat met uw hulp een voor Nederland unieke Lutherse begraafplaats en de even unieke Lutherse hof en kerk tot in lengte van jaren behouden kunnen blijven.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Voor nadere inlichtingen kunt u altijd terecht bij onderstaande contactpersoon.

Namens de: Stichting Luthers Erfgoed Pekela         

Anja G. Bos-Kiewiet (voorzitter) Tel.: 0597 613339
     

Wilt u ons steunen meld u onderstaand aan als beschermer van de Stichting Luthers Erfgoed Pekeka.

 

Vul het formulier in: