Herinrichting kerk voltooid

Herinrichting kerkzaal voltooid Lutherse Kerk Nieuwe Pekela
Februari 2022:
De verbouwingswerkzaamheden in de kerk zijn afgerond. De verbouwing is heel goed gelukt en wij als bestuur van de  Stichting Luthers Erfgoed Pekela zijn erg blij met het eindresultaat.

Ondanks alle coronaperikelen en de lockdown kunnen er nu weer kerkdiensten worden gehouden.
We zijn erg blij dat alle activiteiten weer doorgang kunnen vinden. Intussen we al weer een herdenkingsdienst gehad.
Vanaf zondag  6 februari hebben we weer een kerkdienst als Ev.-Lutherse Gemeente Oost Groningen.

De herinrichting is mede mogelijk gemaakt door:                                                                                                   
⦁    LEADER projecten Oost-Groningen – Deze subsidie bestaat uit een provinciale bijdrage en daarnaast uit een bijdrage van cofinanciering Gemeenten LEADER Oost-Groningen

 

Het totale project beslaat naast de herinrichting van de kerkzaal ook de restauratie en instandhoudingswerkzaamheden van het gehele gebouw. De uitvoeringswerkzaamheden aan het exterieur zijn gestart in de zomer van 2021 en komend voorjaar vinden de vervolgwerkzaamheden plaats. Ons project kon tot stand komen door een belangrijke bijdrage van de volgende fondsen:

⦁    Provincie Groningen GRRG subsidieregeling
⦁    Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed – SIM subsidieregeling
⦁    Insinger Stichting
⦁    St. Luthers Diaconessenhuis fonds
⦁    TBI Fundatie
⦁    Maatschappij van Welstand / protestantsefondsen.nl
⦁    St. Femme van der Schaaf
⦁    Meindersma-Sybenga Stichting
⦁    Prins Bernard Cultuur Fonds
⦁    ELG Nieuwe Pekela-Winschoten

Onze Stichting heeft zelf allerlei acties gehouden voor de verbouwing van de kerk en een
woord van dank is tevens verschuldigd aan de vrijwilligers, die fysiek de nodige zelfwerkzaamheden hebben verricht tijdens de verbouwing.
Iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt:  Héél  hartelijk dank!

Zoals al even genoemd, hebben we te maken met twee uitvoeringsprojecten, want ook de  buitenkant van de kerk wordt uitgebreid aangepakt.
Er was lekkage aan het dak. Dat is helemaal verholpen. Het dak is gerestaureerd en er zijn nieuwe (oude)dakpannen geplaatst.  De goten, regenpijpen en het voegwerk worden aangepakt en op dit moment is dit deel in de afrondingsfase.

Helaas kwam tijdens de buitenrestauratie aan het licht, dat de palen waarop de
toren rust, aan het rotten zijn. Dit betekent dat op niet al te lange termijn er een noodzakelijke restauratie aan de toren moet worden uitgevoerd. ook omdat  de situatie niet ongevaarlijk is op dit moment. De toren moest eerst gestabiliseerd worden, zodat bij krachtige wind er niets kan gebeuren.

De kosten om de toren te restaureren zullen ongeveer rond de 144.000 euro liggen.
Daar zijn wij als bestuur enorm van geschrokken.
Wij zijn van plan om heel veel acties te houden de komende tijd en wij proberen ook
fondsen en subsidievertrekkers te vinden, die ons willen ondersteunen.

Met steun van alle bewoners in Pekela en omgeving en hopelijk een extra ondersteuning van overheid en fondsen moet dat toch lukken?

Samen sterk!
Maak uw gift over  op:
NL48 SNSB 0705 88 33 29 t.n.v. Stichting Luthers Erfgoed Pekela / o.v.v. voor de toren
Wij hebben een ANBI - status, ons nummer is 857872965, dus uw gift is aftrekbaar voor de belasting.


Hartelijk dank namens het Stichtingsbestuur

Meer info: mail met secretaris@lutherspekela.nl of bel 0597-613339
https://www.lutherspekela.nl