Kerktoren

De herinrichitng is afgerond, maar de toren..... Hier een aantal foto's van de toren.

Zoals elders op de website te zien is, zijn we bezig met acties om geld binnen te krijgen voor reparatie. De slechte staat van de toren kwam naar voeren, toen de voorkant van de kerk aangepakt werd voor schilderwerk. 

We hopen voldoende geld binnen te krijgen om zo snel mogelijk te kunnen starten met de restauratie/herbouw van de toren.